Rotavdrag rörmokare

Rotavdrag rörmokare vad gäller?

Rotavdraget är en form av skattereduktion som tillhandahålls av svenska staten. Orsaken är att uppmuntra fastighetsägare att renovera i sina villor eller bostadsrätter. Det finns många typer av renoveringsarbeten som täcks ina av rotavdraget och även VVS-installationer ingår. För att man ska kunna använda rotavdraget behöver man vara ägare till fastigheten som renoveras och även ha den som sin permanenta bostad. 

Hur mycket kan man spara med rotavdraget?

Det finns vissa begränsningar för vad man kan dra av och hur mycket man kan dra av med rotavdrag för VVS-tjänster. Till att börja med så behöver arbetet som utförts ha haft en minimikostnad på 5 000 kr för arbetet exklusive material. Det går att göra ett avdrag på upp till 50 000 kr per person och år med rotavdraget. Det maximala avdraget man kan göra är 30% av arbetskostnaden när den är utförd av professionella rörmokare.

Vilka renoveringsarbeten täcks?

Et finns en mängd olika typer av renoveringsarbeten som täcks av rotavdraget så länge de utförs i ditt hem oavsett om det är en villa eller en bostadsrätt. Arbetskostnaden för nyinstallationer av VVS ingår precis som till exempel takrenoveringar eller fönsterbyten med mera. Det går dock inte att göra avdrag för arbeten som utförs vid utbyggnad eller tillbyggnad.

Hur ansöker du om ROT-avdraget?

När du ansöker om ROT-avdraget fyller du i ett särskilt formulär som du hittar på Skatteverkets webbplats. Formuläret måste vara inlämnat senast den 1 februari året efter att renoveringsarbetet utförts. För att vara berättigad till ROT-avdraget måste du ha betalat för renoveringsarbetet.

Sammanfattning

Rotavdraget sär en typ av skattereduktion som gör att det blir billigare för dig att renovera ditt hem för dig som äger en bostadsrätt eller en villa och har den som huvudbostad. Fastigheten som du gör avdraget för måste alltså vara din permanenta bostad. Du kan dra av upp till 30% av arbetskostnaden till ett maximalt belopp av 50 000 kr per år och person. Avdraget görs hos skatteverket och du ansöker via en blankett som finns på deras webbplats.

Rörmokare Stockholm © 2024